પ્રેમમાં સજા મળે તે સ્વાભાવિક હતું, અમે તેમના માટે ઘણા દિલો પણ તોડી નાખ્યા હતા.

"એટલા દૂર પણ ન રહો કે નજીક ન આવી શકો. જો તમે આ રીતે ગુસ્સે થશો તો તમે અમને ફરી ક્યારેય જોઈ શકશો નહીં."

"જો તમારે કોઈ સંબંધ નિભાવવો હોય તો તેને સાચા દિલ થી નિભાવો, કારણ કે આ જીવન મેળવવું બહુ મુશ્કેલ છે."

મારા નામ સાથે તમારું નામ સારું લાગે છે, એક સુંદર સાંજ સાથે સવારની જેમ

જ્યારે કોઈ આપણી સંભાળ રાખે છે ત્યારે તે સારું લાગે છે આપણા કરતા વધારે કરે છે

ખૂબ શાંતિથી પ્રેમ કરો તમારા લગ્નમાં ઘોંઘાટ થાય.

દુનિયા આત્મહત્યા સ્વીકારે છે, પરંતુ પસંદગીના લગ્ન નથી.

આજે આપણે ફરી ખુશ છીએ, જ્યારે મને ખબર પડી કે તમે લગ્ન કરી રહ્યા છો.

તમારા બંનેનું જીવન ખુશીઓથી ભરેલું રહે, આનાથી વધુ શું કહું, બસ સુખનો સંસાર.

ગણેશ, ગૌરીનો પુત્ર, વિઘ્નોનો નાશ કરનાર, શુભ કરણ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને પ્રથમ આમંત્રણ.